Magento Integration with ERP: Key Benefits for your Business

Podnikání je komplikovaný proces bez ohledu na velikost. Většina organizací má několik oddělení, procesů a systémů, které musí fungovat jednotně, aby zajistily hladký chod operací.

To je dále komplikováno, když má podnik vícekanálový přístup k prodeji na více online tržištích a maloobchodních prodejnách. Řešením pro zjednodušení správy podniku je použití softwaru pro plánování podnikových zdrojů (ERP).

ERP je software, který integruje více procesů organizace do jednoho systému. Organizace jej používají ke správě každodenních obchodních aktivit, jako je účetnictví, řízení projektů a řízení dodavatelského řetězce.

Magento 2 má funkce API zabudované do jádra své architektury a nativně podporuje hlavní architektury API, jako je File Exchange, SOAP, REST a GraphQL. Díky tomu je schopen zvládnout výkonné integrace s řadou aplikací třetích stran a systémů ERP.

Schopnost společnosti Magento integrovat se prakticky s každou platformou a službami na trhu z ní dělá platformu, kterou si mohou vybrat všichni – od malých podniků působících lokálně až po velké podniky jako The Coca-Cola Company, Nestlé a Jaguar Land Rover působící globálně.

Podívejme se na některé z výhod integrace obchodu Magento se systémem ERP.

Výhody integrace Magento ERP

Pohodlí

Nejvýznamnější výhodou integrace vašeho obchodu Magento do vašeho ERP je pohodlí správy všeho z jednoho místa. Tato integrace usnadňuje komunikaci mezi více obchodními systémy, jako jsou systémy pro správu zásob, účetní software a systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), a umožňuje výměnu dat mezi nimi v reálném čase.

Když je objednávka přijata v maloobchodní prodejně, jsou všechna data objednávky okamžitě synchronizována napříč příslušnými odděleními a aktualizována, když objednávka prochází procesem zpracování v organizaci.

Zvýšená produktivita

Integrace obchodu Magento s ERP eliminuje potřebu zaměstnanců zadávat data napříč více systémy ručně. Pokaždé, když je přijata objednávka, jsou přenášena všechna data související s objednávkou bez nutnosti ručního zásahu, čímž se ušetří značné množství času, který by jinak byl vyžadován pro ruční zpracování objednávek.

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci již nejsou povinni zadávat a aktualizovat data ve více systémech, lze jejich čas využít produktivněji k jiným obchodním aktivitám a objednávky budou zpracovány rychleji.

Spokojenost zákazníků

Není nic horšího, než když musíte v objednávce upozornit zákazníka na položku, která není na skladě. Bolí to zkušenost zákazníka s vaším podnikáním a vypadáte neprofesionálně. Díky aktualizacím zásob v reálném čase zajistí integrace ERP zajištění úrovně zásob ve vašem skladu aktuální s vaším online obchodem a jakýmikoli dalšími prodejními místy, která můžete mít.

Kromě toho, jak objednávka prochází různými fázemi, jako je přijetí, zpracování, zabalení a odeslání, můžete své zákazníky neustále informovat o svém stavu. Ještě důležitější je, že pokud se něco pokazí, můžete efektivněji identifikovat a řešit problémy zákazníků.

Lepší plánování zásob

Prodej napříč více kanály pomáhá firmě oslovit více zákazníků a zlepšit prodej. Zvyšuje však také složitost správy inventáře produktů. Hlavně když prodáváte kanály jako maloobchod, internetový obchod a další platformy jako eBay a Amazon, chcete zajistit, abyste maximalizovali využití svého skladu a zároveň udržovali dostatek zásob u třetích stran.

Včasné aktualizace zásob poskytují nákupním oddělením lepší pochopení prodeje a plánují doplňování zásob. Data v reálném čase mohou pomoci identifikovat stávající poptávku po produktech z každého kanálu. Majitelé obchodů mohou pomocí těchto dat uspořádat nové zásoby pro kanály, kde může docházet inventář.

Tyto informace vám nejen pomohou vyhnout se vyčerpání zásob populárních produktů v obdobích vysoké poptávky, ale také sníží pravděpodobnost, že skončíte s mrtvou zásobou, která zabírá cenné nemovitosti.

Lepší obchodní informace

Výhody integrace s ERP se vztahují na všechny oblasti podniku. Když jsou obchodní data synchronizována bezproblémově napříč všemi odděleními, vede to k lepšímu přehledu o jejích aktivitách. Tyto poznatky poskytují pohled na všechny jeho procesy z ptačí perspektivy a pomáhají identifikovat jeho silné a slabé stránky.

Identifikace slabých míst a úzkých míst má zásadní význam pro zlepšení procesů. Pomáhají zvyšovat efektivitu v celé organizaci a zmocňují vedoucí oddělení, vlastníky firem a zúčastněné strany, aby mohli lépe rozhodovat o zlepšení provozu a růstu příjmů.

Redukce chyb

I když zjistíte, že vaše obchodní procesy nejsou dostatečně komplikované, aby ospravedlnily automatizaci, ruční procesy jsou neuvěřitelně zranitelné vůči chybám. Vezměme si například účetní chybu. Jedna nesprávná nebo duplicitní transakce provedená operátorem zadávání dat může ovlivnit odsouhlasení účtu ke konci roku.

Tato chyba bude mít za následek, že oddělení účtů pronásleduje více oddělení a stráví hodiny snahou najít jeho zdroj. A tento problém se smíchá pouze tehdy, pokud existuje řada chyb napříč různými odděleními.

Když se data synchronizují automaticky, šance na chyby jsou extrémně nízké. Pokud navíc dojde k chybě, její identifikace a náprava je rychlejší a jednodušší.

Zvládněte větší prodej

Špička v prodeji je vždy dobrá věc – pokud se vaše firma nespoléhá na to, že zaměstnanci ručně zadají informace o objednávce, zpracovají údaje, aktualizují účty, tisknou štítky a vyzvednou rezervace kurýrem. V případě náhlého přílivu objednávek je zaručeno, že manuální procesy selžou.

Od jednoduchých zpoždění při zpracování objednávek až po větší problémy vyplývající ze nesprávně odeslaných ztracených balíků, zvýšení pracovní zátěže určitě způsobí zastavení vašich operací.

Díky plně integrovaným systémům lze automatizovat vše od tisku přepravních štítků a vyzvednutí rezervace až po upozornění zákazníka na aktualizace stavu objednávky, což zvyšuje efektivitu operací a umožňuje zvládnout prudký nárůst prodeje, aniž byste se museli zapotit.

Lepší hlášení a dodržování předpisů

Pokud jste se pokusili sladit staré transakce pro své podnikání, víte, jak časově náročné a frustrující to může být. Nesprávné zadání je noční můrou každého účetního a účetního. Trasování záznamů zpět do oddělení, zjišťování, které transakce byly zdaněny nebo osvobozeny od daně, zatímco procházení hromádkami souborů a účtenek může trvat dny.

Integrovaný systém významně snižuje pravděpodobnost vzniku účetních chyb a umožňuje lepší dodržování předpisů. Rovněž generuje finanční zprávy, jako jsou rozvahy a výkazy zisků a ztrát, bez konsolidace velkého množství dat.

Výhody prodeje a marketingu

Systémy ERP poskytují podrobné informace o všech aspektech podnikání a generují zprávy týkající se všech obchodních aktivit. Zprávy generované pomocí těchto integrovaných dat poskytují cenné poznatky o prodeji a pomáhají při analýze chování spotřebitelů.

Identifikace prodejních vzorců, předvídání poptávky po produktech a předvídání nárůstu nebo poklesu prodeje umožňuje prodejním a marketingovým oddělením přizpůsobit své strategie a vypořádat se se změnami. Předvídáním zvýšení nebo snížení poptávky mohou implementovat strategie, jako jsou časově omezené dohody a propagační akce na míru, aby maximalizovaly příjmy.

Integrace Magento-ERP může také automatizovat spuštění e-mailové marketingové kampaně a otevřít možnost spuštění věrnostního programu, který se rozšíří napříč všemi prodejními kanály.

Bezpečnostní

Při podnikání v elektronickém obchodu musíte zpracovávat důvěrné údaje o zákaznících, jako je jméno, adresa a kontaktní údaje. Ruční zpracování těchto dat je významným bezpečnostním rizikem, protože otevírá možnost shromažďování a prodeje údajů o zákaznících hanebnými zaměstnanci.

Když integrujete svůj obchod Magento se softwarem ERP, všechna data se mezi nimi automaticky synchronizují, aniž by bylo nutné provádět manuální zásahy. Kromě toho je spojení mezi instalací Magento a softwarem ERP šifrováno přes HTTPS, čímž je výměna dat zcela bezpečná.

Nyní, když jsme se zabývali výhodami integrace Magento-ERP, pojďme pochopit tři primární aspekty, které vyžadují pečlivé zvážení při provádění integrace.

Výběr správného API

Ačkoli Magento podporuje všechny hlavní typy API, každý má své klady a zápory a bude mít vliv na to, jak bude finální integrace fungovat. Dalším důležitým faktorem při výběru API je zajištění jeho podpory systémem ERP.

V závislosti na API, které ERP podporuje, může ovlivnit tok dat mezi systémy. REST a GraphQL jsou preferované typy API pro většinu integrací, protože podporují výměnu dat v reálném čase.

Správné mapování dat

Tento krok může být náročný, protože všechna data ze zdrojového systému je třeba mapovat na data cílového systému. Datová pole se mohou mezi dvěma systémy často lišit a před synchronizací dat musí být normalizována, aby se navzájem shodovala.

Mapování dat je časově náročný úkol, který je nutné provést ručně. Tento krok navíc nejlépe provádějí poskytovatelé Magento integrační služby protože může vytvořit nebo narušit integraci.

End-to-end testování

Tento krok je možná nejdůležitějším aspektem integrace Magento-ERP. Veškerá synchronizace dat musí být důkladně otestována, a to nejen na úrovni systému, ale po celou dobu cesty zákazníka.

To znamená testování každého aspektu procesu správy objednávek, od zadání objednávky na různá zařízení až po testování aktualizací objednávek a zpracování vrácení. Obvykle v této fázi lze detekovat problémy, jako jsou nezmapované atributy, slevy, které se neodrážejí v systému ERP, nebo objednávky, které systém odmítá.

Závěr

Výhody integrace Magento-ERP jsou nepopiratelné. Jedná se však o komplikovaný proces, který vyžaduje důkladnou znalost obou platforem. Outsourcing úkolu pro zkušeného Agentura pro rozvoj Magenta je vhodné zajistit, aby proces integrace proběhl hladce.

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení nemusí být integrace obchodu Magento se systémem ERP nákladná. Rozhodnutí pro minimální životaschopný produkt při integraci vám může pomoci využít výhod integrace Magento-ERP bez rozbití banky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *